Aimsir - Weather

Aimsir - Weather - Learning Unit

Ceistiúchán Idirgníomhach - Interactive Quiz
Ceistiúchán idirgníomhach a bhaineann le h-aimsir.
Interactive quiz focusing on vocabulary associated with weather.

Crosfhocal Idirgníomhach - Interactive Crossword
Crosfhocal idirgníomhach ina tugtar leideanna (focail agus pictiurí) do na daltaí mar gheall ar aimsir.
Interactive crossword in which the pupils are given pictorial and written hints related to weather.

Cártaí taispeántais - Display Cards (  516KB ) 
Pictiúrí agus foclóir a bhaineann le h-aimsir.  Is féidir iad a phriontáil chun taispeántas a dhéanamh do na daltaí.
Pictures and vocabulary associated with weather.  These may be printed to create a display for the pupils.

Luaschártaí le foclóir a bhaineann le h-aimsir. - Flashcards (  147KB ) 
Dó-dhéag luaschártaí a bhaineann úsáid as foclóir simplí.  Is féidir iad a phriontáil mar áis foghlama don rang.
Twelve flashcards using simple vocabulary.  These may be printed as a classroom resource.

Cártaí imeartha - Matching Cards (  664KB ) 
Cártaí imeartha le pictiúrí agus foclóir a bhaineann le h-aimsir.  Is féidir na cártaí a phriontáil agus gníomhaíochtaí oideachasúla a imirt leis na daltaí.
Matching playing cards with pictures and vocabulary associated with weather.  These may be printed to use as educational activities with the pupils.

Acmhainn Idirgníomhach - Interactive visual
Acmhainn Idirgníomhach le pictiúrí, comhaid fuaime agus foclóir scríofa mar gheall ar aimsir.
Interactive resource with pictures, sound files and written vocabulary relating to weather.

 

^ Back to Top

Smaller Text  Bigger TextLast Comments